Nordiska Ergaonomi Sällskapet
Internasjonal Lenker Arkiv
AKTUELT Om NEF Arrangement Faglig


 .
   
Bli medlem i NEF
Ergonominettverket
 

NEF-Medlem:
Meld epost-
adresse her


     English

   
Kontakter i NEF
Thor.Husby 
Tlf. 90 76 37 58
Knut.Inge.Fostervold 
Tlf. 90 94 78 27
Kai Olsen
Tlf. 92 84 20 40
 

Nettsted endret 061107


080308

Ergonomidagen 2008:

God bestilling av skoleanlegg
Byggherre må ta en mer aktiv rolle som ”bestiller” av skoleanlegg overfor de som skal prosjektere og bygge disse anleggene. Bruk av ergonomisk kunnskap i den innledende planfasen gir bedre skoleanlegg.
Heldags konferanse 13. mars 2008 i Oslo 

>>> Brosjyre i PDF 0.9MB 

>>> Brosjyre i PDF 4.5MB
Du kan melde deg på her >>>


 

 

Vellykket seminar:
Ergonomi - noe mer enn forebyggende helsearbeid?

Ergonomiseminaret som ble holdt mandag 21. januar ble godt mottatt. Formålet med seminaret var å spre kunnskap om hvordan ergonomi begrepet defineres og hvilke utfordringer det ligger i skille mellom ergonomi og forebyggende helsearbeid.
Flere ønsket presentasjonene lagt ut på nettsiden vår. Her er de da i PDF-format.

Presentasjoner i PDF (kommer i eget vindu):

Kai Olsen:  Hva er ergonomi?    NIOSH-equation
Knut Inge Fostervold: Kognitiv_og_organisasjons_ergonomi_praktiske_eksempler

 

Nyhetsbrev fra Norsk Ergonomiforening
Nr. 2,  desember 2007 . Les mer >>> (Worddokument) 

IEA Newsletter No 18 December 2007
TIn the December newsletter, David announces several good news, including the generous contribution of 3M and Knowles Group to the IEA sustaining membership program.

IEA Newsletter No 17 November 2007
The newly redesigned website of the IEA is attracting much attention; further enhancements are being designed that will facilitate and encourage communication between IEA federated societies.

IEA newsletter no 16 from The President of IEA

IEA Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety Conference 2008
The planning for the Second IEA conference on Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety (HEPS) is now well underway. Please visit the conference website - http://www.heps2008.org/.   Read more from the newsletter..

 

Nyheter fra Norsk Ergonomiforening (NEF)

  • Nyhetsbrev
  • NEF skal være en mer tydelig organisasjon
  • NEF vil arrangere den årlige ergonomidagen 13. mars 2008
  • NEF tar initiativ til utviklingsprosjekt
  • NEF tar initiativ til en nordisk nettverksgruppe for Universell utforming
  • NEF arbeider med organisering av virksomheten

      Les mer >>


Nyhetsbrev september 2007
Husk vår egen ergonomikonferanse som arrangeres i Sverige 1-3 oktober 2007 "Ergonomics for a future". Det blir høyaktuelt ergonomistoff og muligheten til å møte mange med samme interesse for ergonomi og kanskje bygge noen ny allianser. Se www.nes2007.se


Seminar om universell utforming
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Målet med universell utforming er god tilgjengelighet på alle områder. Alle skal ha samme muligheter til personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Linker til foredragene:

Helseperspektivet
Universell utforming i et helseperspektiv – hvilke utfordringer ser vi?  (Stor fil: 19,1 MB)
Rådgiver Aina Olsen, Deltasenteret

Status kunnskap og metode
Design for alle. Metodeverktøy i produktutvikling med bruker i fokus.
Prosjektleder nyskapingsprogrammet innovasjon for alle
Onny Eikhaug, Norsk Designråd

Universell utforming av bygg. Dagens retningslinjer og praksis. Orientering om forslag til ny standard på dette området. Del 1   Del 2   Del 3
Overingeniør Åse Røstum Norang, Statens bygningstekniske etat

Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak.
Seniorrådgiver Trine Hagen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil vi bidra?
Prosjekt ved Høgskolen i Gjøvik
Del 1  Del 2
Høgskolelektor Frode Volden, Høgskolen i Gjøvik

Norsk Ergonomiforenings handlingsplan
Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo


Møteleder:
Daglig leder Thor Husby, InterProsjekt As


 

     Utviklet av Nova-C AS