Home Om NEHF Råd og utvalg
23 | 09 | 2018
Hovedmeny
Hjem
Nyhetsbrev
NEHF aktuelt
IEA nyhetsbrev
Kontakt
Om NEHF
Meld deg inn i NEHF
NEHF

Leder
Knut Inge Fostervold


Epost:
epost@ergonom.no

RÅD OG UTVALG

Våre samarbeidspartnere:

NEHF skal være en samlende og overbyggende organisasjon på ergonomiområdet, dvs. - være en ressurs for ergonomigrupper / ergonomi- interesserte innenfor ulike miljøer og bringe disse gruppene sammen - kunne opptre i visse sammenhenger både som enkeltmedlemmers og organisasjoners organi- sasjon. I oppfølgingen av dette vil NEF nå inngå samarbeids- avtaler med andre organisasjoner og institusjoner.

Råd og utvalg

Bedrifts- og prosjektforum – Ansvarlig: Lise Ødgren, Contour Design AS og
Norsk forening for ergonomi og human factors - NEHF, har etablert et ”bedrifts- og prosjektforum” som en møteplass for ergonomiinteresserte hvor bedrifter og offentlige organisasjoner kan presentere sin virksomhet. Vi ønsker å se på hvordan hensynet til mennesket ivaretas i bygningsmessige løsninger, produkter og utviklingsprosjekter.

NEHF er en nøytral interesseorganisasjon og en nøytral referanse for kompetanse innenfor ergonomi (og human factors). Uten å innestå for bestemte løsninger, produkter eller organisasjoner, tar NEHF initiativ til møter i bedrifts- og prosjektforum for å se på  praksis på ergonomiområdet.

Nettverk for Universell utforming – Ansvarlig: Frode Volden, Høgskolen i Gjøvik
NEHF er ansvarlig organisasjon for et nordisk nettverk.

Synsnettverket (Visual Ergonomics) – Ansvarlig: Magne Helland, Høgskolen i Buskerud
På NES konferansen på Island (2008) ble NEHF ansvarlig organisasjon for dette nordiske nettverket.

Redaksjonsutvalg nyhetsbrev – Ansvarlig Therese N. Hanvold, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Knut Inge Fostervold, Kai Olsen, Gaute Solberg, Jon Helge Vaeng og Morten Wærsted

Standardiseringsarbeid
SN/K 143 Ergonomi (Standard Norge)
-    Adam Balfour, daglig leder Human Factors Solutions
-    Svein Bugge, daglig leder LUKS
-    Gaute Solberg, rådgiver arbeidsmiljø, DET NORSKE OLJESELSKAP
-    Jon Helge Vaeng, rådgiver, Arbeidstilsynet Nord-Norge

NS/CEN/TC 122/WG 4 “Biomechanics – Gaute Solberg deltar
ISO/TC 159/SC 3/WG 4 “Human physical Strength – Manual h” – Gaute Solberg deltar

Deltakelse i NES styre
-   Therese N. Hanvold
-   Kai Olsen
LAST_UPDATED2
 
Hva er ergonomi?
Ergonomi (eller human factors) er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.