top of page

NES - Nordic Ergonomics and Human Factors Society

Det nordiske samfunnet for ergonomi og Human Factors (NES), grunnlagt i 1969, representerer den profesjonelle interessen til rundt 1400 medlemmer fra de fem nordiske landene.

Målet med NES er å fremme samarbeid mellom medlemsorganisasjoner og enkeltpersoner i Norden som har interesse for eller arbeider med, ergonomi og arbeidsmiljø og for å lette det nordiske samarbeidet i internasjonale aktiviteter.

Se https://www.nordicergonomics.org for mer informasjon

bottom of page