top of page

CREE - Center For Registration Of European Ergonomists

CREE er en unik organisasjon innen ergonomi ved at den samordner sertifiseringspraksisene til ergonomiske samfunn innenfor et stort geografisk område som dekker flere land. De nasjonale samfunnene har blitt eninge om den nødvendige kunnskapen og den praktiske erfaringen som er nødvendig for å bli en "European Ergonomist". Det administreres av CREE Council, som består av representanter fra hver medlemsforening. Medlemskap er åpent for alle ergonomiske samfunn anerkjent av International Ergonomics Association og innenfor Europarådet.

Se https://www.eurerg.eu/ for mer informasjon

bottom of page