top of page

May 09, 2018

Universell utforming og omgivelser - Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver

Universell utforming innebærer en best mulig tilrettelegging av våre omgivelser slik at alle mennesker kan inkluderes i normalsamfunnet - uansett funksjonsnivå. Denne boken inneholder 17 bidrag fra norske og utenlandske fagmiljøer som ser på universell utforming fra ulike faglige perspektiver.

Red. Reidulf G. Watten, Knut Inge Fostervold, Frode Volden

April 15, 2018

Lysveileder.no

Her finner du veilederen til nasjonale og internasjonale normer og standarder, som er et viktig verktøy for alle som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning.

Please reload

bottom of page