top of page

Elisabeth Gedde

Styreleder

Er ergoterapeut med master i helsefremmende arbeid på Oppfølgingsenheten Frisk hvor arbeidsoppgavene er delt mellom spesialisthelsetjenesten med kroniske smertepasienter og arbeidsinkluderende tiltak for NAV. Har lang erfaring fra ulike bedriftshelsetjenester, sist hos Stamina Helse. Bred erfaring med HMS arbeid, oppfølging av oppgaver innen sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljøkartlegginger, ergonomi og arbeidsplasskartlegging og psykososialt arbeidsmiljø. Har i flere år hatt et spesielt ansvar innen helsefremmende arbeid og livsstil tiltak.

Knut Inge Fostervold

Styremedlem

Knut Inge Fostervold er psykolog og førsteamanuensis i psykologi med hovedvekt på kvantitativ forskningsmetode. Han tok sin dr. psychol. grad ved universitetet i Oslo i 2003, på temaet helseeffekter knyttet til langvarig skjermarbeid. Han har tidligere vært ansatt som førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved høgskolen i Lillehammer der han fortsatt har en bistilling som førsteamanuensis II. Han har også vært ansatt som universitets lektor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og som forsker ved MMS-programmet (Menneske Maskin Samspill) i Forskningsparken AS. Han har i flere år vært styremedlem i Norsk forening for Ergonomi og Human Factors, og har blant annet vært leder, fagsjef, styrerepresentant i Nordiska Ergonomisälskapet og Council Member i International Ergonomics Association (IEA). Han har i tillegg bred erfaring fra konsulent- og rådgivnings-arbeid i arbeids og organisasjonspsykologi.

Elin Vang Kristiansen

Styremedlem

Jobber som rådgiver på bygg og uteområder for Universell Utforming AS. Har tidligere erfaring som interiørarkitekt på undervisningsbygg, og med utvikling av skolemøbler.

Mads Olsen

Styremedlem

Mads Olsen er utdannet ergonom/human factors spesialist fra Loughborough University, UK i tillegg til master i HR og organisasjonspsykologi. Han har erfaring fra HR og HMS i tillegg til flere års erfaring med bistand av mennesker med ulike psykisk-og fysiske utfordringer tilbake i arbeid. Han jobber i dag for en arbeids- og inkluderingsbedrift ved navn SpirOslo AS.

Anne Skaalerud

Styremedlem

Tidligere arbeidserfaring fra bank, reiseliv og databransjen. Utdannet EDB-økonom fra EDB høyskolen og har en Bachelor i markedskommunikasjon fra BI/Norges Markedshøyskole og bachelor i Ergoterapi fra OsloMet - storbyuniversitetet.

Andreas Hyldbakk

Styremedlem

Tredjeårsstudent på Ergoterapiutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Ferdigutdannet høsten 2018. Har gjennom praksis fått erfaring med rehabilitering av alvorlig hodeskade, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging av sykemeldte. Administrerer hjemmesiden.

Please reload

bottom of page