top of page

Hva gjør vi?

NEHF skal være en paraplyorganisasjon på ergonomiområdet. Vi er en ressurs for ergonomigrupper og ergonomi interesserte innenfor ulike miljøer og bringer disse gruppene sammen. 

bottom of page