Hva gjør vi?

NEHF skal være en paraplyorganisasjon på ergonomiområdet. Vi er en ressurs for ergonomigrupper og ergonomi interesserte innenfor ulike miljøer og bringer disse gruppene sammen.